top of page

Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek 

De Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek heeft geconstateerd dat preventief gezondheidsonderzoek nog maar zeer beperkt in het reguliere zorgaanbod is opgenomen en heeft als doel om voor burgers de weg open te houden naar kwalitatief goed preventief gezondheidsonderzoek.

Zelf regie

over uw

gezondheid.

Visie

Er is wereldwijd een trend zichtbaar, waarbij preventie een steeds belangrijkere rol speelt in onze maatschappij, waarbij het motto “voorkomen is beter dan genezen” een hoofdrol speelt. De Stichting heeft geconstateerd dat preventief gezondheidsonderzoek nog maar zeer beperkt in het reguliere zorgaanbod opgenomen is.

Missie

De Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek heeft tot doel om voor burgers de weg open te houden naar kwalitatief goed preventief gezondheidsonderzoek, ook wel preventieve screening genoemd.

Informatie

De Stichting heeft geconstateerd dat preventief gezondheidsonderzoek nog maar zeer beperkt in het reguliere zorgaanbod opgenomen is. De Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek heeft vastgesteld dat door de snelle ontwikkeling van de medische technieken, veel meer preventief onderzoek uitgevoerd kan worden

Links

bottom of page