top of page

Kosten

Het klopt dat moderne vroeg-diagnose technieken, zoals DNA-onderzoek en een MRI-scan, per test aanzienlijk duurder zijn dan de testen in het bevolkingsonderzoek van de overheid.

Het klopt dat moderne vroeg-diagnose technieken, zoals DNA-onderzoek en een MRI-scan, per test aanzienlijk duurder zijn dan de testen in het bevolkingsonderzoek van de overheid. Er zijn in Nederland al enkele verzekeringsmaatschappijen die via een aanvullende verzekering (een deel) van het preventief gezondheidsonderzoek aanbod vergoeden. Er zijn honderdduizenden Nederlanders die zich zo verantwoordelijk voelen voor zichzelf en voor hun omgeving, dat zij op eigen kosten preventief onderzoek laten uitvoeren. De kosten van dergelijke onderzoeken (€ 250 - € 1500) liggen qua kosten vaak buiten de range van de drie kankerpreventie-onderzoeken die vergoed worden door de overheid.

De Stichting Cliëntenbelangen  Preventief Gezondheidsonderzoek heeft een ferm standpunt.

Ook in Nederland dient er op vrijwillige basis en voor eigen rekening toegang te worden verschaft tot preventief gezondheidsonderzoek. Er is een enorme trend, gestimuleerd door een steeds meer terugtrekkende overheid, om gezond te leven, kritische levensrisico’s te mijden (roken, alcohol, drugs), veel te bewegen, etc. Dat zijn adviezen die door individuen dienen te worden opgevolgd en uitgevoerd, met als doel een gezondere samenleving en een betaalbare gezondheidszorg. Het is logisch dat deze lijn wordt doorgetrokken zodat zelf verantwoordelijke individuen de gelegenheid hebben en houden om zich preventief te laten onderzoeken op nog niet opgemerkte indicatoren in zijn of haar lichaam (sluipmoordenaars), die later voor veel gezondheidsproblemen en eventuele fatale gevolgen kunnen zorgen. Deze individuele vrijheid acht de Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek van zeer groot belang.

hush-naidoo-yo01Z-9HQAw-unsplash.jpg

De overheid lijkt de algemene uitgangspunten van de Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek te onderschrijven, uiteraard met vele randvoorwaarden.

 

Zoals bijvoorbeeld:

  • Een goede en controleerbare kwaliteit van de uitvoering van preventief gezondheidsonderzoek, via officiële en goedgekeurde standaarden en richtlijn(en)

  • Geen overlap met het van overheidswege uitgevoerde preventieve gezondheidsonderzoek

 

Vanzelfsprekend is de Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek het daarmee eens.

bottom of page