top of page

Onze missie

De Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek heeft tot doel om voor burgers de weg open te houden naar kwalitatief goed preventief gezondheidsonderzoek, ook wel preventieve screening genoemd.

Hierbij zoekt men, meestal op een brede manier naar behandelbare aandoeningen die nog geen symptomen veroorzaken bij een individu.  De doelgroep is dus het individu, die zich gezond acht of geen specifieke klachten heeft, maar toch wil nagaan of er indicatoren van (ernstige) ziekten aanwezig zijn, die nog niet tot (specifieke) klachten hebben geleid. Dit kan onder andere via bloed, DNA-onderzoek en middels beeldvormende technieken.

actieve_leefstijl_buiten_edited_edited.j

De Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek streeft naar universele toegang tot screening.

Toegang tot screening, zodanig dat iedere burger die gebruik maakt van preventieve screening, ook exclusief zijn of haar onderzoeksresultaten mag vernemen. De Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek zal zich sterk maken dat onderzoeksresultaten niet ongevraagd gedeeld zullen worden met derden, zoals verzekeraars, ter vermijding van misbruik van (medische) gegevens, bijvoorbeeld t.b.v. het opstellen van overlevingsstatistieken.

Belangrijke uitgangspunten zijn vrijheid, zelfbeschikking en eigen regie.

Voor iedere burger als het gaat om keuze, toegankelijkheid, verkrijging en eigendom van de resultaten uit preventief gezondheidsonderzoek. Iedere burger heeft het fundamentele recht over eigen leven te beschikken.

hush-naidoo-yo01Z-9HQAw-unsplash.jpg

Daarnaast vindt de Stichting het van groot belang dat de informatievoorziening over preventief gezondheidsonderzoek volledig, objectief en informatief is.

Zodat het individu een weloverwogen keuze voor screening kan maken en weet wat de test hem of haar brengt. De test moet brengen wat hij belooft, de organisatie moet aan de juiste kwaliteitscriteria voldoen en eventuele nazorg (in het reguliere circuit) moet geborgd zijn.

Werkwijze

De Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek zal gevraagd en ongevraagd haar mening en adviezen geven aan onder andere aanbieders van preventief gezondheidsonderzoek, ministeries, Kamerleden en -commissies, patiënten- en consumentenverenigingen, medici en andere belanghebbenden. Op passende momenten zal ook de pers (gevraagd en ongevraagd) kunnen worden benaderd.

Informatie

De Stichting heeft geconstateerd dat preventief gezondheidsonderzoek nog maar zeer beperkt in het reguliere zorgaanbod opgenomen is. De Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek heeft vastgesteld dat door de snelle ontwikkeling van de medische technieken, veel meer preventief onderzoek uitgevoerd kan worden

Links

bottom of page