top of page

Onze visie

Waarom is de Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek opgericht?

Nederland heeft een uitstekend systeem van (basis)gezondheidszorg, toegankelijk voor iedereen. Het zorgstelsel wordt gefinancierd door de overheid, de werkgevers en de burgers zelf (via de verplichte verzekeringspremies). Er is wereldwijd een trend zichtbaar, waarbij preventie een steeds belangrijkere rol speelt in onze maatschappij, waarbij het motto “voorkomen is beter dan genezen” een hoofdrol speelt. En als een aandoening niet te voorkomen is, dan is het vaak beter om de aanwezigheid van een aandoening in een vroegtijdig stadium te kunnen opsporen en vast te stellen.

De klinische behandelingen na een vroege diagnose zijn meestal eenvoudiger, kosten minder, zijn minder ingrijpend en de patiënt heeft een grotere kans op genezing en kwaliteit van leven.

De Stichting heeft geconstateerd dat preventief gezondheidsonderzoek nog maar zeer beperkt in het reguliere zorgaanbod opgenomen is. De overheid voert preventief gezondheidsonderzoek uit bij een drietal vormen van kanker: darm-, borst- en baarmoederhalskanker. En dit bij een strak gereguleerde, op door leeftijdsgrenzen bepaalde groep van individuen. Reden van deze beperkte programma’s is dat de overheid alleen bevolkingsonderzoek doet op basis van breed wetenschappelijk onderzoek, waarbij bewezen is dat er gezondheidswinst te behalen is op populatieniveau. Deze drie genoemde, leeftijd-beperkte kankerpreventie-onderzoeken vallen binnen het collectieve zorgstelsel.

Ook is duidelijk dat er nog een reden is dat de overheid zich tot nu toe heeft beperkt tot de drie genoemde onderzoeken: de kosteneffectiviteit van een preventief onderzoek. Om onderzoek te doen in een groot deel van de populatie dienen de kosten per test beperkt te zijn en de opbrengst relatief groot. De Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek heeft vastgesteld dat door de snelle ontwikkeling van de medische technieken, veel meer preventief onderzoek uitgevoerd kan worden, dan voor de drie genoemde kankeronderzoeken. Dat nog niet al deze nieuwe mogelijkheden breed statistisch zijn getest op grote populaties, neemt niet weg dat veel moderne methoden betrouwbaar zijn voor vele individuen (en artsen) goed en vaak al in de reguliere zorg worden toegepast en kunnen worden toegepast. De praktijk in Nederland (en in vele andere landen) is nu dat veel burgers het belangrijk vinden dat zij, voor eigen kosten, een breed preventief kwalitatief goed gezondheidsonderzoek kunnen laten uitvoeren.

Missie

De Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek heeft tot doel om voor burgers de weg open te houden naar kwalitatief goed preventief gezondheidsonderzoek, ook wel preventieve screening genoemd.

Informatie

De Stichting heeft geconstateerd dat preventief gezondheidsonderzoek nog maar zeer beperkt in het reguliere zorgaanbod opgenomen is. De Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek heeft vastgesteld dat door de snelle ontwikkeling van de medische technieken, veel meer preventief onderzoek uitgevoerd kan worden.

Links

bottom of page