top of page

Opbrengsten

De Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek bemerkt dat een aantal overkoepelende artsenorganisaties geen oog heeft of wil hebben voor de opbrengsten van vrijwillig preventief onderzoek en het recht van de burger op zelfbeschikking.

De Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek bemerkt dat een aantal overkoepelende artsenorganisaties geen oog heeft of wil hebben voor de opbrengsten van vrijwillig preventief onderzoek en het recht van de burger op zelfbeschikking.

Immers, heel veel individuen zijn door preventief onderzoek voortijdig op (ernstige) bevindingen gestuit, die als gevolg van deze tijdigheid veel erger hebben kunnen voorkomen. Een bijkomend en niet onbelangrijk maatschappelijk voordeel is dat een vroege diagnose juist kan leiden tot kostenbesparingen en minder financiële druk op het zorgstelsel.

Daarnaast zijn wij van mening dat van de tienduizenden individuen die dankzij preventief onderzoek met succes tijdig konden worden behandeld, een groot percentage nog jarenlang heeft kunnen participeren in de maatschappij (veelal tot de dag van vandaag) en daardoor nog vele miljoenen extra belastinggeld hebben opgeleverd. Het is niet moeilijk vast te stellen dat deze bedragen met kop en schouders uitsteken boven de kosten, gedragen door het zorgstelsel om de mogelijke vals-positieve bevindingen bij kwalitatieve health checks te onderzoeken.

bottom of page