top of page

Informatie

De Stichting heeft geconstateerd dat preventief gezondheidsonderzoek nog maar zeer beperkt in het reguliere zorgaanbod opgenomen is. 

De Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek heeft vastgesteld dat door de snelle ontwikkeling van de medische technieken, veel meer preventief onderzoek uitgevoerd kan worden. Hierover zijn echter de meningen verdeeld, waardoor het belang ter discussie gesteld wordt door enkele beroepsgroepen en overheden. 

Kosten

Het klopt dat moderne vroeg-diagnose technieken, zoals DNA-onderzoek en een MRI-scan, per test aanzienlijk duurder zijn dan de testen in het bevolkingsonderzoek van de overheid.

Er zijn in Nederland al enkele verzekeringsmaatschappijen die via een aanvullende verzekering (een deel) van het preventief gezondheidsonderzoek aanbod vergoeden.

Opbrengsten

De Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek bemerkt echter dat een aantal overkoepelende artsenorganisaties geen oog heeft of wil hebben voor de opbrengsten van vrijwillig preventief onderzoek en het recht van de burger op zelfbeschikking.

Immers, heel veel individuen zijn door preventief onderzoek voortijdig op (ernstige) bevindingen gestuit, die als gevolg van deze tijdigheid veel erger hebben kunnen voorkomen.

Overheidszorgen

De Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek is het eens met de zorgen die er vanuit de diverse overheidsorganen en politiek worden vernomen, dat door de kosten van het vrijwillige, preventieve gezondheidsonderzoek, de tweedeling in de samenleving niet verkleind wordt.  Ook noemt de overheid het zorgelijk dat bij preventief onderzoek ook wel eens iets wordt gevonden, dat uiteindelijk niets blijkt te zijn. Om dat vast te stellen wordt door de individuen uiteraard gebruik gemaakt van de reguliere gezondheidszorg. De kosten daarvan worden dus collectief gedragen. 

Informatie

De Stichting heeft geconstateerd dat preventief gezondheidsonderzoek nog maar zeer beperkt in het reguliere zorgaanbod opgenomen is. De Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek heeft vastgesteld dat door de snelle ontwikkeling van de medische technieken, veel meer preventief onderzoek uitgevoerd kan worden

Links

bottom of page