top of page

Het bestuur

Raad van toezicht

Het bestuur van de stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek is opgebouwd uit een voorzitter, penningmeester en twee leden.

De raad van toezicht van de stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek is opgebouwd drie leden.

Bestuur 2020

Voorzitter

dr. Willem van Oort

Secretaris / Penningmeester

drs. Rina Roelfs

Lid

Nick van de Griendt

Lid

Gert Bakker

Raad van toezicht 2020

Dirk van Hilten

Robert Morsch

Tim Pellens

Willem J. van Oort, (bio)chemicus, oprichter en directeur biotech-bedrijf voor de ontwikkeling van antikanker- en anti-infectie geneesmiddelen

wioor zw.jpeg

Rina Roelfs, ondernemer, werkzaam als adviseur en projectleider op het gebied van zorg en welzijn voor (semi) overheidsorganisaties, met veel aandacht voor preventie en leefstijl.

riroe zw.jpg

Nick A. van de Griendt, Internationaal ondernemer (veenwinning en handel in veenproducten t.b.v. de professionele markt) en honorair consul van de Republiek Estland, het land van E-Health”.

nigri zw.jpg

Gert Bakker, Portfoliomanager bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

gebak zw.jpg
bottom of page